Tôi có thể đặt dich vụ bằng cách nào?

Đáp : Bạn có thể đặt dịch vụ  bằng cách:

1. Nhấn vào “Liên hệ” tại trang :www.vesinhviettin.com và đăng kí dịch vụ.

2. Bạn cũng có thể gửi email tới địa chỉ: vesinhviettin@gmail.com hoặc gọi số 0919 222 138

Nhân viên kinh doanh sẽ lấy thông tin dịch vụ yêu cầu và báo giá cho bạn, nếu bạn đồng ý về giá cả, chúng tôi sẽ xin thông tin từ bạn để tiến hành làm hợp đồng. Nếu bạn không thể đến công ty để kí hợp đồng thì nhân viên kinh doanh sẽ đến tận địa chỉ nhà bạn, hoặc ký hợp đồng qua Email, Fax.